فــرج

جهت تعجــــیل در فــرج امــــام زماטּ

صــــلوات هم نہ..

【 باید ڪمے تعجـــیل کنیم در آدم شــــــــــدنماטּ...】

حرف دل

قدر آدمهایى که زود عصبی میشوند را بدانید
اینها همان لحظه داد میزنند قرمز میشوند
قلبشان درد میگیرد دستانشان میلرزد ..
ولی براى زمین زدن شما هیچ نقشه ای نمیکشند!
آنها تمام نقشه شان همان عصبانیت بوده و تمام
آنهایى که زود عصبانی میشوند آدمهایى هستند که رقیق ترین و پاک ترین وجدان را دارند...

جملات مثبت


 به جای جملات منفی روزانه ، جملاتی مثبت جایگزین کنید

 به جای پدرم درآمد؛ بگوییم : خیلی راحت نبود
 به جای خسته نباشید؛ بگوییم : خدا قوت
 به جای دستت درد نکنه ؛ بگوییم : ممنون از محبتت، سلامت باشی
 به جای ببخشید مزاحمتون شدم؛ بگوییم : از این که وقت خود را در اختیار من گذاشتید متشکرم
 به جای گرفتارم؛ بگوییم : ‌در فرصت مناسب با شما خواهم بود
 به جای دروغ نگو؛ بگوییم : راست می گی؟ راستی؟
 به جای خدا بد نده؛ بگوییم : خدا سلامتی بده
 به جای قابل نداره؛ بگوییم : هدیه برای شما
 به جای شکست خورده؛ بگوییم : با تجربه
 به جای فقیر هستم؛‌بگوییم : ثروت کمی دارم
 به جای بد نیستم؛ بگوییم :‌ خوب هستم
 به جای بدرد من نمی خورد؛ بگوییم : مناسب من نیست
 به جای مشکل دارم؛ بگوییم : مسئله دارم
 به جای جانم به لبم رسید؛ بگوییم : چندان هم راحت نبود
 به جای فراموش نکنی؛ بگوییم : یادت باشه
 به جای من مریض و غمگین نیستم؛‌ بگوییم :‌ من سالم و با نشاط هستم
 به جای غم آخرت باشد؛ بگوییم : شما را در شادی ها ببینم

خواص سوره های قرآن

این متن را نگه دارید و بخونید خیلی مواقع به دردتون میخوره


سوره جمعه برای پیدا شدن مال
سوره مجادله برای برای مهر و محبت همسرو معامله
سوره طور برای پایدار بودن و برگشت مال
سوره حجر برای برکت مال
سوره نمل برای شفا مریض و برآوردن هر حاجتی
سوره تغابن برای ادای قرض
سوره حج برای کامل شدن دین
سوره مریم برای هدایت دختران
سوره احزاب برای گشایش بخت
سوره یونس برای بچه دار شدن
سوره محمد برای اخلاق
سوره اعلی برای هدایت جوانان
سوره ن والقلم برای آسان شدن و درس خواندن
سوره مزمل برای مهر و محبت
سوره جن برای وسوسه
سوره فتح برای گشایش کار
سوره حشر برای آرامش در زندگی
سوره کهف برای بیدار شدن
سوره حجرات برای زیاد شدن مال
سوره حدید برای محکم شدن و آرامش بدن
سوره انبیا برای رها شدن از بند و گرفتاری
سوره مومنون برای به راه راست رفتن
سوره صف برای فتح و پیروزی
سوره اسرا برای شفای مریض و بهانه گیری
سوره یوسف برای عظمت و بزرگی


فاتحه: مانع خشم الله
یاسین: مانع تشنگی روز قیامت
واقعه: مانع فقر
دخان: مانع ترس روز قیامت
ملک: مانع عذاب قبر
کوثر: مانع خصومت
کافرون: مانع کفر وقت مرگ

#حرف_دل

در دنیایی زندگی می کنیم که خوبی کردن تاوان
دارد، بدی کردن احترام! پاک بودن تنهایی
می‌آورد، خیانت کردن کلاس! مرد بودن درد دارد
ولی‌نامرد بودن کیف، همه‌ما روزهایی از گذشتـه
دور را از دست داده ایم، هنوز هم آن‌ها را
زندگی نکرده‌ایم و "کاش" این اتفاق بیفتد که‌‌به
دیروزمان برگردیم...
aloneraha@
1 2 3 4 5 6 7 ...
تعداد کل صفحات: 40