همیشه

همیشه فکر کن توی دنیای شیشه ای زندگی میکنی


پس به طرف کسی سنگ پرتاب نکن


چون اولین چیزی که میشکنه دنیای خودته...

لیله الرغائب


اولین شب جمعه ماه رجب را لیلة الرغائب می‌گویند. برای این شب پر برکت از رسول خدا(ص) عملی نقل شده است که فضیلت بسیاری دارد. 
برای مشاهده کامل اعمال و مطلب بر روی اینجا و یا ادامه مطلب کلیک بفرمایید.
ادامه مطلب