پیش بینی یک هشدار


اگر موضوع هسته ای هم نبود، آنها بهانه دیگری می گرفتند؛

هشدار و پیش بینی مقام معظم رهبری درخصوص توافق هسته ای محقق شد


 مقام معظم رهبری در طول مذاکرات هسته ای بارها دلسوزانه به دولتمردان و مسئولین سیاست خارجی در خصوص بدعهدی آمریکا هشدار داده بودند و بارها فرموده بودند که به این مذاکرات خوشبین نیستند.


نگاهی اجمالی بر صحبت های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه مطلب
ادامه مطلب
1 2 3 4
تعداد کل صفحات: 4