افلاکیها http://aflakiha.mihanblog.com 2017-08-17T16:48:09+01:00 text/html 2017-07-09T11:25:31+01:00 aflakiha.mihanblog.com ندای رعد حرف دل http://aflakiha.mihanblog.com/post/476 <font size="3" face="Mihan-Iransans">قدر آدمهایى که زود عصبی میشوند را بدانید<br>اینها همان لحظه داد میزنند قرمز میشوند <br>قلبشان درد میگیرد دستانشان میلرزد ..<br>ولی براى زمین زدن شما هیچ نقشه ای نمیکشند!<br>آنها تمام نقشه شان همان عصبانیت بوده و تمام<br>آنهایى که زود عصبانی میشوند آدمهایى هستند که رقیق ترین و پاک ترین وجدان را دارند...</font> text/html 2017-06-30T14:48:35+01:00 aflakiha.mihanblog.com ندای رعد جملات مثبت http://aflakiha.mihanblog.com/post/475 <font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;به جای جملات منفی روزانه ، جملاتی مثبت جایگزین کنید<br><br>&nbsp;به جای پدرم درآمد؛ بگوییم : خیلی راحت نبود<br>&nbsp;به جای خسته نباشید؛ بگوییم : خدا قوت<br>&nbsp;به جای دستت درد نکنه ؛ بگوییم : ممنون از محبتت، سلامت باشی<br>&nbsp;به جای ببخشید مزاحمتون شدم؛ بگوییم : از این که وقت خود را در اختیار من گذاشتید متشکرم<br>&nbsp;به جای گرفتارم؛ بگوییم : ‌در فرصت مناسب با شما خواهم بود<br>&nbsp;به جای دروغ نگو؛ بگوییم : راست می گی؟ راستی؟<br>&nbsp;به جای خدا بد نده؛ بگوییم : خدا سلامتی بده<br>&nbsp;به جای قابل نداره؛ بگوییم : هدیه برای شما<br>&nbsp;به جای شکست خورده؛ بگوییم : با تجربه<br>&nbsp;به جای فقیر هستم؛‌بگوییم : ثروت کمی دارم<br>&nbsp;به جای بد نیستم؛ بگوییم :‌ خوب هستم<br>&nbsp;به جای بدرد من نمی خورد؛ بگوییم : مناسب من نیست<br>&nbsp;به جای مشکل دارم؛ بگوییم : مسئله دارم<br>&nbsp;به جای جانم به لبم رسید؛ بگوییم : چندان هم راحت نبود<br>&nbsp;به جای فراموش نکنی؛ بگوییم : یادت باشه<br>&nbsp;به جای من مریض و غمگین نیستم؛‌ بگوییم :‌ من سالم و با نشاط هستم<br>&nbsp;به جای غم آخرت باشد؛ بگوییم : شما را در شادی ها ببینم </font></div> text/html 2017-06-20T05:26:19+01:00 aflakiha.mihanblog.com ندای رعد خواص سوره های قرآن http://aflakiha.mihanblog.com/post/473 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">این متن را نگه دارید و بخونید خیلی مواقع به دردتون میخوره<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font><br><br><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره جمعه برای پیدا شدن مال</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره مجادله برای برای مهر و محبت همسرو معامله</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره طور برای پایدار بودن و برگشت مال</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره حجر برای برکت مال</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره نمل برای شفا مریض و برآوردن هر حاجتی</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره تغابن برای ادای قرض</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره حج برای کامل شدن دین</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره مریم برای هدایت دختران</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره احزاب برای گشایش بخت</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره یونس برای بچه دار شدن</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره محمد برای اخلاق</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره اعلی برای هدایت جوانان</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره ن والقلم برای آسان شدن و درس خواندن</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره مزمل برای مهر و محبت</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره جن برای وسوسه</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره فتح برای گشایش کار</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره حشر برای آرامش در زندگی </font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره کهف برای بیدار شدن</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره حجرات برای زیاد شدن مال</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره حدید برای محکم شدن و آرامش بدن</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره انبیا برای رها شدن از بند و گرفتاری</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره مومنون برای به راه راست رفتن</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره صف برای فتح و پیروزی</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره اسرا برای شفای مریض و بهانه گیری</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">سوره یوسف برای عظمت و بزرگی</font><br><br><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">فاتحه: مانع خشم الله</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">یاسین: مانع تشنگی روز قیامت</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">واقعه: مانع فقر</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">دخان: مانع ترس روز قیامت</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">ملک: مانع عذاب قبر</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">کوثر: مانع خصومت</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">کافرون: مانع کفر وقت مرگ </font></div> text/html 2017-06-16T06:17:52+01:00 aflakiha.mihanblog.com ندای رعد #حرف_دل http://aflakiha.mihanblog.com/post/474 <font size="5" face="Mihan-Nassim">در دنیایی زندگی می کنیم که خوبی کردن تاوان<br>دارد، بدی کردن احترام! پاک بودن تنهایی<br>می‌آورد، خیانت کردن کلاس! مرد بودن درد دارد<br>ولی‌نامرد بودن کیف، همه‌ما روزهایی از گذشتـه<br>دور را از دست داده ایم، هنوز هم آن‌ها را<br>زندگی نکرده‌ایم و "کاش" این اتفاق بیفتد که‌‌به<br>دیروزمان برگردیم...<br></font><div align="left"><font size="5" face="Mihan-Nassim">aloneraha@</font><br><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font></div> text/html 2017-03-02T05:29:58+01:00 aflakiha.mihanblog.com ندای رعد مادرم فاطمه http://aflakiha.mihanblog.com/post/471 <br><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8288153776/photo_2017_03_02_11_53_19.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"> text/html 2016-11-25T12:08:03+01:00 aflakiha.mihanblog.com ندای رعد قسمت http://aflakiha.mihanblog.com/post/464 <img src="http://s8.picofile.com/file/8276062342/40_ROOZAST_poster_.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"> text/html 2016-11-08T02:30:07+01:00 aflakiha.mihanblog.com ندای رعد نوکرای امام حسین این شعر رو بخونن حالشو ببرن http://aflakiha.mihanblog.com/post/463 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خواب بودم، خواب دیدم مرده ام/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بی نهایت خسته و افسرده ام/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تا میان گور رفتم دل گرفت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">قبر کن سنگ لحد را گل گرفت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">روی من خروارها از خاک بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">وای، قبر من چه وحشتناک بود!</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بالش زیر سرم از سنگ بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">غرق ظلمت، سوت و کور تنگ بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">هر که آمد پیش، حرفی راند و رفت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">سوره ی حمدی برایم خواند و رفت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خسته بودم هیچ کس یارم نشد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">زان میان یک تن خریدارم نشد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نه رفیقی، نه شفیقی، نه کسی/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ترس بود و وحشت و دلواپسی/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ناله می کردم ولیکن بی جواب/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تشنه بودم، در پی یک جرعه آب/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">آمدند از راه نزدم دو ملک/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تیره شد در پیش چشمانم فلک/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">یک ملک گفتا: بگو دین تو چیست؟</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">دیگری فریاد زد: رب تو کیست؟</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گر چه پرسش ها به ظاهر ساده بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">لرزه بر اندام من افتاده بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">هر چه کردم سعی تا گویم جواب/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">سدّ نطقم شد هراس و اضطراب/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">از سکوتم آن دو گشته خشمگین/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">رفت بالا گرزهای آتشین/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">قبر من پر گشته بود از نار و دود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بار دیگر با غضب پرسش نمود:</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ای گنه کار سیه دل، بسته پر/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نام اربابان خود یک یک ببر/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گوئیا لب ها به هم چسبیده بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گوش گویا نامشان نشنیده بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نامهای خوبشان از یاد رفت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">وای، سعی و زحمتم بر باد رفت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">چهره ام از شرم میشد سرخ و زرد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بار دیگر بر سرم فریاد کرد:</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">در میان عمر خود کن جستجو/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">کارهای نیک و زشتت را بگو/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">هر چه می کردم به اعمالم نگاه/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">کوله بارم بود مملو از گناه/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">کارهای زشت من بسیار بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بر زبان آوردنش دشوار بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">چاره ای جز لب فرو بستن نبود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گرز آتش بر سرم آمد فرود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">عمق جانم از حرارت آب شد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">روحم از فرط الم بی تاب شد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">چون ملائک نا امید از من شدند/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">حرف آخر را چنین با من زدند:</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">عمر خود را ای جوان کردی تباه/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نامه اعمال تو باشد سیاه/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ما که ماموران حق داوریم/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پس تو را سوی جهنم می بریم/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">دیگر آنجا عذر خواهی دیر بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">دست و پایم بسته در زنجیر بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نا امید از هرکجا و دل فکار/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">می کشیدندم به خِفّت سوی نار/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ناگهان الطاف حق آغاز شد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">از جنان درهای رحمت باز شد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">مردی آمد از تبار آسمان/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">دیگران چون نجم و او چون کهکشان/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">صورتش خورشید بود و غرق نور/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">جام چشمانش پر از خمر طهور/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">چشمهایش زندگانی می سرود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">درد را از قلب انسان می زدود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بر سر خود شال سبزی بسته بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بر دلم مهرش عجب بنشسته بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">کِی به زیبائی او گل می رسید/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پیش او یوسف خجالت می کشید/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">دو ملک سر را به زیر انداختند/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بال خود را فرش راهش ساختند/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">غرق حیرت داشتند این زمزمه/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">آمده اینجا حسین فاطمه؟!</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">صاحب روز قیامت آمده/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گوئیا بهر شفاعت آمده/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">سوی من آمد مرا شرمنده کرد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">مهربانانه به رویم خنده کرد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گشتم از خود بی خود از بوی حسین (ع)/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">من کجا و دیدن روی حسین (ع)/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گفت: آزادش کنید این بنده را/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خانه آبادش کنید این بنده را/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">اینکه این جا این چنین تنها شده/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">کام او با تربت من وا شده/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">مادرش او را به عشقم زاده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گریه کرده بعد شیرش داده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خویش را در سوز عشقم آب کرد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">عکس من را بر دل خود قاب کرد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بارها بر من محبت کرده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">سینه اش را وقف هیئت کرده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">سینه چاک آل زهرا بوده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">چای ریز مجلس ما بوده است/</font><br><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">اسم من راز و نیازش بوده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تربتم مهر نمازش بوده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پرچم من را به دوشش می کشید/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پا برهنه در عزایم می دوید/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بهر عباسم به تن کرده کفن/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">روز تاسوعا شده سقای من/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">اقتدا بر خواهرم زینب نمود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گاه میشد صورتش بهرم کبود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تا به دنیا بود از من دم زده/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">او غذای روضه ام را هم زده/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">قلب او از حب ما لبریز بود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پیش چشمش غیر ما ناچیز بود/</font><br><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">با ادب در مجلس ما می نشست/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">قلب او با روضه ی من می شکست/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">حرمت ما را به دنیا پاس داشت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ارتباطی تنگ با عباس داشت/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">اشک او با نام من می شد روان/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گریه در روضه نمی دادش امان/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بارها لعن امیه کرده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خویش را نذر رقیه کرده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گریه کرده چون برای اکبرم/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">با خود او را نزد زهرا (س) می برم/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">هرچه باشد او برایم بنده است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">او بسوزد، صاحبش شرمنده است/</font><br><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">در مرامم نیست او تنها شود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">باعث خوشحالی اعدا شود/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">گرچه در ظاهر گنه کار است و بد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">قلب او بوی محبت میدهد/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">سختی جان کندن و هول جواب/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بس بود بهرش به عنوان عقاب/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">در قیامت عطر و بویش می دهم/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پیش مردم آبرویش می دهم/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">آری آری، هرکه پا بست من است/</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نامه ی اعمال او دست من است/</font></div> text/html 2016-10-19T16:50:38+01:00 aflakiha.mihanblog.com ندای رعد به یاد شهید سعید علیزاده http://aflakiha.mihanblog.com/post/462 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8276165334/photo_2016_11_20_12_49_58.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"></div> text/html 2016-10-19T16:46:57+01:00 aflakiha.mihanblog.com ندای رعد خون شهدا و جواب ما...؟ http://aflakiha.mihanblog.com/post/461 <img src="http://s9.picofile.com/file/8271505250/Untitled_1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2016-10-17T02:21:54+01:00 aflakiha.mihanblog.com ندای رعد عشق http://aflakiha.mihanblog.com/post/460 <img src="http://s9.picofile.com/file/8271153842/69.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">